Článek o Práci se stínem byl aktualizován

16.07.2015 19:44
 
Skutečná svoboda spočívá ve svobodě být sám sebou - přijmout všechny části svého já, spojit vědomé a podvědomé - což samo o sobě rozdíl mezi "nižším" a "vyšším" přestává vytvářet. Tehdy jsme našli sami sebe. Tehdy jsme "doma".
 
Co je to stín?
 

Pojem stín pochází z psychologie C. G. Junga:

Stín obsahuje skryté nebo nevědomé aspekty nás samých, dobré či špatné, které já buď vytěsnilo, nebo nikdy nerozpoznalo. Před diferenciací nevědomých obsahů zaujímá stín celé nevědomí. Ve snech je obvykle personifikován v podobě nejrůznějších osob stejného pohlaví.

Převážnou část stínu tvoří vytěsněné tužby a necivilizované pudy, morálně méněcenné motivy, dětinské fantazie a nejrůznější resentimenty, tedy záležitosti, na které člověk rozhodně není nijak pyšný. Tyto osobností charakteristiky, jichž si sami u sebe nejsme vědomi, nacházíme často na druhých, kam se dostávají prostřednictvím mechanismů projekce. 

Při integraci stínu se seznámíme s těmi aspekty naší povahy, které bychom nikomu jinému nedovolili shlédnout a které bychom ani my sami nebyli dříve přijali.

(Zdroj: https://jung.sneznik.cz/soubor_slovnik/slovnik_stin.htm)

_____ 

 

Zjednodušeně řečeno - stín obsahuje potlačené části naší osobnosti, kterým se snažíme uniknout - např. potlačené emoce, potlačené/vytěsněné myšlenky, potlačené způsoby chování, myšlenkové vzorce aj.

Ve chvíli, kdy určitou část naší osobnosti potlačíme, začne nás ovlivňovat z pozice nevědomí a může se projevovat v našem životě.

Pokud mě někdo urazí, není to ve skutečnosti o mně, ale o tom, co si o mně daná osoba myslí. Jestliže mě to však zraní, v tu chvíli přichází do hry stín - osoba se dotkla nějakého mého staršího zranění.

Dokud nerozpoznáme naše podvědomé mechanismy, programy, myšlenkové vzorce, stále dokola je opakujeme.

Když jsem začínal pracovat s lidmi, snažil jsem se zaměřovat především na pozitivní myšlení. Pak jsem ale přišel na to, že pokusy o pozitivní myšlení např. prostřednictvím afirmací má u spousty lidí úplně opačný efekt. Proč? Protože jejich problémy měly hluboké kořeny v jejich stínu, pozitivní myšlení bylo něco jako "make up", kterým se zakryje skutečnost. Kořenem problému je často vzdor a pokud na vzdor "naplácáme" pozitivní myšlení, které umožňuje zdánlivý útěk od stínu, naše podvědomé mechanismy nad námi získávají větší kontrolu. Chceme vidět jen to pozitivní - nevidíme celost toho, kdo dopravdy jsme. Kontrast funguje jako zdroj sebepoznání-sebeprožití

Později jsem zjistil, že je možné na to jít i ze zcela opačné strany - tj. místo toho, abychom se soustředili na to, co chceme, zaměříme vzdor vůči tomu, co nechceme. A poté, když propustíme vzdor, můžeme sami ve svém životě tvořit to, co chceme. Když vzdorujeme nechtěnému, naše podvědomá pozornost se stále věnuje tomu, před čím se snažíme uniknout. Cokoli, na co se soustředíme, roste. POCIT VZDORU je indikací toho, že naše pozornost není sjednocena s naším přáním a s naší životní spokojeností. Když ignorujeme vzdor tím, že se „pozitivně soustředíme“, neřešíme tím náš problém, protože emoce někam musí jít. Emoce je energie stejně jako myšlenka - energie se nemůže nikam vytratit. Pokud emoci ignorujeme a nevyjádříme, jsme pod jejím vlivem – ať už vědomě či nevědomě. (více o negativních emocích zde)

Úkolem Práce se stínem je změnit prostřednictvím různých technik to, čemu věříte, zpochybnit vaše vlastní myšlenky, přijmout své vědomé i nevědomé emoce a dát jim prostor pro sebe-uzdravení. Poznání vlastního stínu je cesta přinášející nový pohled na sebe sama. Proto je důležité, aby si klient sebedotazováním své vlastní problémy rozkryl do co možná největší míry sám.Terapeut se nesnaží vyřešit problém klienta "za něj", přestože může udělit konkrétní rady. Když na něco člověk přijde sám, má to největší hodnotu - pochází to z vlastního zdroje inspirace. Výsledky stojí za to, o čemž mě přesvědčují velmi dobré ohlasy klientů i výsledky používání těchto technik na sobě samotném. Skutečná svoboda spočívá ve svobodě být sám sebou - přijmout všechny části svého já, spojit vědomé a podvědomé - což samo o sobě rozdíl mezi "nižším" a "vyšším" přestává vytvářet. Tehdy jsme našli sami sebe. Tehdy jsme "doma".

Prací se stínem se tedy dají řešit všechny možné problémy od konfliktů v mezilidských vztazích, depresí, strachů, fobií, stresu, hněvu, únavy psychického původu, psychosomatické stránky zdravotních problémů a dalších až po např. finanční problémy, protože kdykoli můžeme pracovat s naší emocí a vzorcem, který onu situaci do našeho života přitáhl/přitahuje. A s tím souvisí další předpoklad této metody - vnější situace jsou projekcí našeho vnitřku - čili stín se nám může projektovat do různých situací a osob.

Během terapií jsou často využívány procesy od Teal Swan, dále pak některé procesy z kognitivně-behaviorální terapie a dalších psychoterapeutických systémů, meditační techniky, energetické léčení a spousta dalších.

Princip celé terapie může znít složitě, terapeut však přizpůsobuje její průběh úrovni porozumění klienta.

Jedná se o dlouhodobou spolupráci mezi klientem a terapeutem.

 

Cena jedné terapie se pohybuje v rozmezí 300 - 500 Kč a trvá cca 1 - 2 hodiny.

 

Příklad procesu z práce se stínem najdete V TOMTO ČLÁNKU

 

 

Zdroj obrázku: Copyright: kobfujar / 123RF Stock Photo