Je v pořádku přijímat peníze za duchovní služby?

25.12.2013 20:32

Následující článek jsem se rozhodl napsat především proto, že ve společnosti je stále hodně rozšířen názor, že léčitelé, kartářky atd. by za své služby neměli brát peníze, jelikož jejich schopnosti jsou jen půjčené od Boha a neměly by se zpeněžovat.

Můj názor není dogma, neplatí za všech situací, neplatí pro každého, nemusí být ani vůbec pravdivý. Nicméně doufám, že po jeho přečtení někteří lidé svůj názor trošku přehodnotí :).

 

Je pravda, že veškeré tyto schopnosti pocházejí od Boha. Tady ale narážíme už na 1. nejasnost. Co to je Bůh? Chápeme-li jej jako všudypřítomné vědomí, potom je Bůh ve všem. Takže stejně tak, jako je umění léčitelství dar od Boha, umění např. kreslit od něj pochází též. Byl by zde na předpoklad toho, že duchovno a materiálno je od sebe odděleno, jenže tyto dvě věci od sebe jednoduše oddělit nelze. Hmotné by se dalo označit za projev nehmotného. Tudíž rozdělení na "duchovní" a "neduchovní" je značně zavádějící. Chápeme-li Boha podle tradičního křesťanského pojetí či jiných náboženství, mohli bychom odkázat na Ježíšova slova v Bibli: Hoden je dělník mzdy své. Není tu žádný důvod, proč by se léčitelství mělo v tomto odlišovat od jiných povolání. Jak jsem již zmínil, zpěvák může mít také krásný hlas jako dar, ale peníze za něj bere. Zřejmě by pro nikoho nebylo nijak přínosné, kdyby se rozhodl, že jelikož je to dar, musí dělat něco, co ho nebaví, proto, aby mohl vystupovat zdarma.

Dále bychom se tu mohli potýkat s problémem práce - zkuste si to představit - přijdete unavení domů a mají k vám přijít lidé, kteří potřebují léčit. Tímto způsobem by nám moc léčitelů nezbylo, protože by pravděpodobně sami velmi brzy onemocněli. Každý potřebuje odpočinek. Navíc zatímco léčitel na plný úvazek může pomoci např. 30 lidem týdně, ten částečný se musí omezit na 5 (pokud chce tedy odvést kvalitní práci).

Někdy je léčení druhých poněkud namáhavé, i přestože to nejste vy, kdo skutečně léčí. Nějaká odměna by zde tedy být měla. Samozřejmě by se dalo namítnout, že už samotné vyléčení pacienta je odměnou. Lidé poskytující duchovní služby ovšem také musí platit daně, nájem atd. Peníze nerostou na stromech.

Vypozoroval jsem také jednu zajímavou věc - zpočátku jsem tohle chtěl dělat co nejlépe zdarma. Pak jsem ovšem zjistil, že lidé toho začnou spíše zneužívat, chtějí po vás, abyste je pořád opečovávali a neváhají vám ani ubírat váš čas - i přestože je důrazně informujete o tom, že se vám to nehodí. Navíc pokud své služby poskytujete zdarma, chodí k vám lidé, kteří vlastně vaši pomoc vůbec nepotřebují, ale chtějí si "vyzkoušet" něco duchovního. Nejenže vás obírají o čas, ale také o peníze - ono přeci jen např. takové byliny něco stojí, vykuřovadla, vonné oleje, svíčky a různé pomůcky. Určenou cenou dojde tudíž k přirozené selekci.

Je samozřejmě krásné, pokud se má někdo tak dobře, že si může dovolit pomáhat lidem zdarma. Zastávám názor (a řídím se podle něj), že pokud někdo nemá peníze, měl by mu léčitel poskytnout pomoc zdarma. I zde ovšem leží určitá hranice - tito lidé se časem musí postavit na vlastní nohy. Pokud se tak neděje, může být pro danou osobu i přínosnější, když mu léčitel odmítne s něčím pomoci. To už ale celé záleží na situaci, není možné to úplně zobecnit. Také nesouhlasím s přemrštěnými částkami, o které si někteří "kolegové" říkají. Tím se však dostáváme někam jinam - obrat o peníze vás mohou i lidé jiných zaměření.

Z mého pohledu tedy není jen v pořádku, pokud si někdo bere za duchovní služby peníze, nýbrž je to dokonce správné! Mnohem důležitější totiž je, jaký je to člověk. To je věc, na kterou by měli lidé při výběru léčitele hledět především. A tím nemám na mysli společenské postavení, věk atd. O tom, jak si vybrat léčitele, si něco povíme v příštím článku :).

 

 

Zdroj obrázku: 

Copyright (c) 123RF Stock Photos

Zdroj obrázku: 

Copyright (c) 123RF Stock Photos