Poezie

Ztracené a znovunalezené já

12.03.2015 12:31
Život točí se v kruhu, víří a žhne, proud rozplývající se v mlhu, pomalu dohořívá – až zhasne.   Když rozdělí se vše spojené, rozpadne se železná zeď, ztracení v zemětřesení rozdvojené mění se v oceánskou bouře změť.   Zajati ve vlnách času, přílivu odvracíme svou...